คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดศาสนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดศาสนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดศาสนา พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ หมวดศาสนา (Religions) พร้อมการออกเสียงจากเจ้าของภาษาและคำแปล เพื่อนๆ สามารถกดแชร์ แล้วกดเข้ามาฟังบ่อยๆ จะทำให้สามารถจำคำศัพท์และออกเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะ

คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนา (Religions)

คำศัพท์ การออกเสียง คำแปล
religion ศาสนา, ลัทธิ
buddhism ศาสนาพุทธ
buddha พระพุทธเจ้า
buddha statue พระพุทธรูป
prayer การสวดมนต์
hell นรก
christianity ศาสนาคริสต์
islam ศาสนาอิสลาม
priest นักบวช
meditation การทำสมาธิ
heaven สวรรค์
monk พระสงฆ์
nun แม่ชี
bishop หัวหน้าบาทหลวง
mosque สุเหร่า, มัสยิด
buddhist ชาวพุทธ
prophet ศาสดา
rosary พระสวดนับลูกปะคำของนิกายโรมันคาทอลิก
taoism ลัทธิเต๋า
altar แท่นบูชา, โต๊ะหมู่บูชา
shinto ศาสนาชินโต
shrine ศาลเจ้า, สถูป
pope สันตะปาปา
god พระเจ้า, เทพเจ้า
deity พระเจ้า, เทพเจ้า
protestant นิกายโปรเตสแตนต์
temple วัด, วิหาร, โบสถ์ (พุทธ)
muslim ชาวมุสลิม
synagogue โบสถ์ (ยิว)
confucius ลัทธิขงจื๊อ
choir คณะประสานเสียง
cathedral โบสถ์ใหญ่
church โบสถ์ (คริสต์)
hinduism ศาสนาฮินดู

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น