คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดความรู้สึก พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ หมวดความรู้สึก พร้อมการออกเสียงจากเจ้าของภาษาและคำแปล เพื่อนๆ สามารถกดแชร์ แล้วกดเข้ามาฟังบ่อยๆ จะทำให้สามารถจำคำศัพท์และออกเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ความรัก ชอบ และเกลียด

คำศัพท์ การออกเสียง คำแปล
love ความรัก
like ชอบ
don't like ไม่ชอบ
hate เกลียด

คำศัพท์เกี่ยวกับความสุข เศร้า และเหนื่อย

คำศัพท์ การออกเสียง คำแปล
happy มีความสุข
sad เสียใจ
angry โกรธ
upset อารมณ์เสีย
cold หนาว
hot ร้อน
thirsty กระหายน้ำ
hungry หิว
well ดี
ill ป่วย
tired เหนื่อย
surprised ประหลาดใจ

คำศัพท์เกี่ยวกับความความต้องการ

คำศัพท์ การออกเสียง คำแปล
prefer ชอบมากกว่า
hope หวัง
want ต้องการ
wish ประสงค์
desire ปรารถนา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น